Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Planering av Friluftslivsevenemang och natur- och kulturguidningar pågår

Korvgrillning över öppen eld

Läget i länet denna vår är osäker, men trots coronarestriktioner så pågår planeringar av många evenemang och guidningar. Så fort läget lättar så kommer vi att publicera dessa i vår digitala kalender. Passa på att besök naturen på egen hand! Här har vi samlat tips på hur du kan hitta ut i naturen, till ditt […]

Friluftsliv i skolan

Ett av de syften och målen med Friluftslivets år är att minska de trösklar som finns för utomhuspedagogik i skolan. Skolverket skriver att elevers lärande och skolans undervisning ska vara utmanande, motiverande och inspirerande. Närmiljön kring alla skolor; parker, skogsområden eller stadsmiljö kan bidra till många verklighetsanknutna aktiviteter som stärker och utvecklar elevernas lärande på […]

Vad får vi göra i naturen?

Den unika allemansrätten I Sverige har vi något som heter allemansrätt. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan exempelvis njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär […]

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021, Luften är fri, är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt bibehålla intresset samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Under året kommer varje månad ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Flera […]

Digital kalender för Guidningar och Friluftslivet år 2021

Korvgrillning över öppen eld

Kalendern som tidigare funnits i det tryckta programmet för Östergötlands natur- och kulturguidningar blir digital och delas också med Friluftslivets år 2021. Kalendern hittas direkt på websidan naturguidning.se. Här finns alla årets natur- och kulturguidning samt friluftslivsevenemang. Brödtext för inlägg. Notera att det endast är de 40 första orden i denna text kommer att visas […]