Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Om oss

Webbplatsen naturguidning.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland som har i uppdrag både att samordna det regionala arbetet med Friluftliv och Friluftslivets år 2021, samt Östergötlands natur- och kulturguidningar.

I samverkan ingår Region Östergötland, länets kommuner, naturum Tåkern, naturum Sommen, Östergötlands museum och Länsstyrelsen själva. Bland utförare av evenemang och guidningar finns både föreningar, företag och organisationer.

Östergötlands natur- och kulturguidningar har i uppdrag att visa Östergötlands värdefulla natur och kultur. Med naturvägledning som metod förmedlas kunskap och känsla för djur, växter, svampar och hur de hänger ihop med landskapet och oss människor. Naturvägledaren är tolken som länkar oss samman och underlättar förståelsen för hur våra val påverkar exempelvis den biologiska mångfalden och vårt klimat.

Friluftslivets år vill lyfta det stora värdet av friluftsliv, för både individen och samhället. Om fler människor kommer ut i naturen så kommer det ge positiva effekter för både hälsa, ekonomi och ekologi.