Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Vad får vi göra i naturen?

Den unika allemansrätten

I Sverige har vi något som heter allemansrätt. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan exempelvis njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen.

Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär. Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Visa hänsyn till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Tänk på att i naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Om allemansrätten Naturvårdsverkets webbplats

Om allemansrätten på andra språk Naturvårdsverkets webbplats