Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Friluftsliv i skolan

Ett av de syften och målen med Friluftslivets år är att minska de trösklar som finns för utomhuspedagogik i skolan.

Skolverket skriver att elevers lärande och skolans undervisning ska vara utmanande, motiverande och inspirerande. Närmiljön kring alla skolor; parker, skogsområden eller stadsmiljö kan bidra till många verklighetsanknutna aktiviteter som stärker och utvecklar elevernas lärande på flera nivåer samt att elevernas förståelse för miljön stärks. Genom rörelse och fysisk aktivitet i samband med lektionen, får eleverna uppleva saker i ett platsbaserat lärande. Genom att använda utomhusmiljöer som ett komplement till övriga lektioner skapar lärare en ökad möjlighet för elever att växa och utvecklas på ett allsidigt sätt. Utomhusundervisning har positiva effekter på inlärning, kognition och koncentration. Även enstaka tillfällen av utevistelse och rörelse främjar många av de positiva effekterna. Genom att vara närvarande i naturen och uppleva omgivningarna inom våra sinnen kan vi dessutom få en mer hållbar relation till vår omvärld och tillsammans göra världen till en bättre plats.

Luften är fri har samlat material för dig som undervisar. Läs mer om friluftsliv i skolan på luften är fris hemsida