Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Hur det började

Östergötlands natur- och kulturguidningar startade som ett frö på mitten av 1980-talet. Tåkerns fältstation visade ringmärkning och fåglar vid Tåkern. Några av guiderna ville bredda guidningarna och visa att Tåkern är så mycket mer än fåglar. Här finns floran, småkrypen, den rika kulturhistorian, människorna och ekologin – hur allt hänger ihop. Man uppvaktade länsstyrelsen som förvaltade Tåkerns naturreservat. Det fanns inga pengar, men en trevande natur- och kulturguidningsverksamhet startade ändå vid Tåkern.

I och med inträdet i EU blev det möjligt att söka projektpengar. Projektet Natur för Alla startade. Det började erbjudas guidningar i fler naturreservat än Tåkern. Några kommuner ingick i projektet. Snart hakade fler kommuner på och snart erbjöds natur- och kulturguidningar i stort sett alla Östgötska kommuner. Syftet har hela tiden varit att visa värdefull natur och skapa förståelse för att vi behöver värna och vårda den.

Idag är Östergötlands natur- och kulturguidningar länsövergripande. Alla länets 13 kommunen, två naturum Tåkern och Sommen, Östergötlands museum, Länsstyrelsen, Region Östergötlands medverkar.