Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Tips vid utomhusundervisning

Att genomföra lektioner utomhus kan man göra på skolgården eller i en närliggande park eller skogsområde. Tänk på att ju längre från skolområdet ni vistas under lektionen eller ju sämre vädret är när ni genomför lektionen, desto viktigare är det att tänka på punkterna nedan:

Att tänka på:

 • Några dagar innan lektionen påminn eleverna om kläder efter väder och fika OM man vill att det ska ingå. Prata gärna lite om vart ni ska vad ni ska göra där. För vissa barn är det svårt att gå till en främmande miljö.
 • Samma dag som lektionen ska genomföras påminn eleverna om vilken dag det är och var, när och hur lektionen ska genomföras.
 • Samlas och berätta vart ni ska och vad du som lärare förväntar dig av eleverna under lektionens gång och på plats. Påminn om att det är en vanlig lektion, med samma sociala regler som annars, men på en annorlunda plats. Försäkra dig om att eleverna har med sig det de ska ha till lektionen.
 • Skapa en samlingspunkt där eleverna alltid samlas under just den lektionen. – Detta kan göras med exempelvis ett rep eller att man har något annat med sig som markerar den specifika samlingsplatsen.
 • Skapa en rutin för utelektionerna. De bör börja och sluta likadant varje gång. Exempelvis kan man göra en ”stå tyst och lyssna, lukta, känna-övning”.
 • Tala redan vid första samlingen om för eleverna var de yttre gränserna för lektionsområdet är. Ju yngre barnen är desto viktigare är det att man har dem inom syn och hör-håll. Ett knep kan vara att be barnen hålla ordning på de vuxna så att de inte går vilse.
 • Presentera också en insamlingssignal. Det kan vara en visselpipa, busvissling, indianrop eller något annat som man har tillgång till. Det viktiga är att eleverna vet hur signalen låter och att den ska höras på lite avstånd.
 • Samla eleverna regelbundet vid samlingspunkten under lektionen. Påbörja alltid varje ny aktivitet på samma ställe. (Dessa samlingar hjälper också att ha koll på att eleverna har det bra och att alla är kvar på samma ställe.)
 • Avsluta lektionen på samma sätt som ni började. Försäkra dig om att alla elever mår bra och är på plats innan ni återvänder till skolan.
 • Ha med ett första förband-kit samt en ringlista till föräldrar OM något skulle hända.
 • Glöm inte att HA KUL tillsammans med eleverna. Genom att leka och uppleva saker tillsammans utomhus skapar man minnen och kopplingar både till miljön och till varandra.

Några exempel på aktiviteter som man kan göra utomhus:

 • Leka lekar – öva samarbete, inlärning och träna på de grundläggande rörelsemönstren. Som exempelvis: krypa, åla, rulla, balansera, springa, hoppa, klättra, kasta – fånga
 • Arbeta med att befästa olika matematiska delar som ex. volym, area-omkrets, multiplikationstabeller med mera
 • Arbeta med slöjd
 • Arbeta med språk som exempelvis: Skapa dikter i svenska/engelska, öva på ordklasser och samla stavelser och mycket mer
 • Leta och undersöka småkryp
 • Lekplatsens fysik på en lekplats
 • Skapa och undersöka tekniska lösningar
 • Arbeta med kemiundersökningar
 • Besöka historiska platser, arbeta med olika samhällskunskapsuppgifter och mer
 • Arbeta med hållbar utveckling

I princip kan man arbeta med allt ämnesinnehåll utomhus helt eller delvis.