Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021, Luften är fri, är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt bibehålla intresset samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Under året kommer varje månad ha olika teman för att belysa friluftslivets olika delar. Flera olika aktörer är verksamma inom friluftsliv kommer under året att arrangera friluftsaktiviteter. Syftet med aktiviteterna är att ovana och vana friluftsutövare ska få testa på olika aktiviteter ute i vår fina natur.

Läs mer om Luften är fri och de olika månadstemana på projketets webbplats

Länsstyrelsens roll i projektet är att samordna det regionala arbetet. Vi samarbetar bland annat med beslutsfattare, kommuner, myndigheter, universitet samt lokala och regionala friluftsorganisationer.

Friluftsaktiviteter i Östergötland hittar du här i kalendern.

Här finns fler tips på hur du hittar ut i naturen

Arbetar du inom skolan? Under sidan Friluftsliv i skolan har vi samlat tips till dig.