Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur naturguidning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från naturguidning.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 . Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt

Tangentbord

  • Vid navigering med tangentbord kan det på vissa delar av hemsidan vara svårt att se vilka element som är i fokus.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil.

Kalender

  • När man navigerar med tangentbord i kalendern är det svårt att se vilket element som är i tangentbordsfokus. Riktlinje WCAG 2.4.7
  • Vissa funktioner i kalendern går inte att nå om man bara använder sig av tangentbordet. Riktlinje WCAG 2.1.1
  • Rubrikstrukturen följer inte alltid den hierarkiska strukturen (H1, H2 och så vidare). Riktlinje WCAG 1.3.1

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1

Hur vi testat webplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av naturguidning.se
Senaste bedömningen gjordes 25 mars 2021
Webbplatsen publicerades den 29 mars 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 25 mars 2021.