Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Utomhuspedagogik och rörelse i skolan

Är du intresserad av mer information eller läsa mer om utomhuspedagogik och rörelse i skolan har vi listat några bra tips samt aktörer i länet som är verksamma inom utomhuspedagogik och tar mer än gärna emot din klass.

Naturum Tåkern

Naturum Tåkerns erbjuder naturvägledning för skolklasser och fortbildning för lärare.
Naturum Tåkern
Boka ett besök på Naturum Tåkern på Länsstyrelsens webbplats

Linköpings Naturcentrum

Naturskolan brinner för ett platsbaserat lärande där hållbar utveckling är ett viktigt fokus. Besökarna ska få möta naturen på ett lekfullt och undersökande sätt. Naturskolan bedrivs enligt Naturskoleföreningens koncept med utomhuspedagogik som plattform samtidigt som vi tar avstamp i läroplanerna.
Linköpings Naturcentrums webbplats

Centrum för naturvägledning

Naturvägledning handlar om att bidra till att deltagaren utvecklar sin egen relation till naturen och kulturlandskapet. Målet kännetecknas av en kombination av lärande och positiva upplevelser hos deltagaren samt stimulans av besökarens tänkande. Naturvägledning är mer kommunikation än information.
Centrum för naturvägledning på SLUs webbplats

Generation Pep

PepSkola ger skolor stöd i arbetet med att införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På Pepskola får skolor på ett systematiskt sätt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Verktygen är utvecklade i samarbete med skolor och forskare.
pepskolas webbplats

Rörelsesatsningen i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.
Rörelsesatsningen i skolan på Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas webbplats

Utenavet

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet sprider kunskap och inspiration om utomhu­spedagogik och naturvägledning och verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning.
Utenavets webbplats