Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Friluftsliv i skolan

Ett av de syften och målen med Friluftslivets år är att minska de trösklar som finns för utomhuspedagogik i skolan.

Skolverket skriver att elevers lärande och skolans undervisning ska vara utmanande, motiverande och inspirerande. Närmiljön kring alla skolor; parker, skogsområden eller stadsmiljö kan bidra till många verklighetsanknutna aktiviteter som stärker och utvecklar elevernas lärande på flera nivåer samt att elevernas förståelse för miljön stärks. Genom rörelse och fysisk aktivitet i samband med lektionen, får eleverna uppleva saker i ett platsbaserat lärande. Genom att använda utomhusmiljöer som ett komplement till övriga lektioner skapar lärare en ökad möjlighet för elever att växa och utvecklas på ett allsidigt sätt. Utomhusundervisning har positiva effekter på inlärning, kognition och koncentration. Även enstaka tillfällen av utevistelse och rörelse främjar många av de positiva effekterna. Genom att vara närvarande i naturen och uppleva omgivningarna inom våra sinnen kan vi dessutom få en mer hållbar relation till vår omvärld och tillsammans göra världen till en bättre plats.

Att genomföra lektioner utomhus kan man göra på skolgården eller i en närliggande park eller skogsområde. Tänk på att ju längre från skolområdet ni vistas under lektionen eller ju sämre vädret är när ni genomför lektionen, desto viktigare är det att tänka på punkterna nedan:

Tips vid utomhusundervisning

Att tänka på:

 • Några dagar innan lektionen påminn eleverna om kläder efter väder och fika OM man vill att det ska ingå. Prata gärna lite om vart ni ska vad ni ska göra där. För vissa barn är det svårt att gå till en främmande miljö.
 • Samma dag som lektionen ska genomföras påminn eleverna om vilken dag det är och var, när och hur lektionen ska genomföras.
 • Samlas och berätta vart ni ska och vad du som lärare förväntar dig av eleverna under lektionens gång och på plats. Påminn om att det är en vanlig lektion, med samma sociala regler som annars, men på en annorlunda plats. Försäkra dig om att eleverna har med sig det de ska ha till lektionen.
 • Skapa en samlingspunkt där eleverna alltid samlas under just den lektionen. – Detta kan göras med exempelvis ett rep eller att man har något annat med sig som markerar den specifika samlingsplatsen.
 • Skapa en rutin för utelektionerna. De bör börja och sluta likadant varje gång. Exempelvis kan man göra en ”stå tyst och lyssna, lukta, känna-övning”.
 • Tala redan vid första samlingen om för eleverna var de yttre gränserna för lektionsområdet är. Ju yngre barnen är desto viktigare är det att man har dem inom syn och hör-håll. Ett knep kan vara att be barnen hålla ordning på de vuxna så att de inte går vilse.
 • Presentera också en insamlingssignal. Det kan vara en visselpipa, busvissling, indianrop eller något annat som man har tillgång till. Det viktiga är att eleverna vet hur signalen låter och att den ska höras på lite avstånd.
 • Samla eleverna regelbundet vid samlingspunkten under lektionen. Påbörja alltid varje ny aktivitet på samma ställe. (Dessa samlingar hjälper också att ha koll på att eleverna har det bra och att alla är kvar på samma ställe.)
 • Avsluta lektionen på samma sätt som ni började. Försäkra dig om att alla elever mår bra och är på plats innan ni återvänder till skolan.
 • Ha med ett första förband-kit samt en ringlista till föräldrar OM något skulle hända.
 • Glöm inte att HA KUL tillsammans med eleverna. Genom att leka och uppleva saker tillsammans utomhus skapar man minnen och kopplingar både till miljön och till varandra.

Några få exempel på aktiviteter som man kan göra utomhus:

 • Leka lekar – öva samarbete, inlärning och träna på de grundläggande rörelsemönstren. Som exempelvis: krypa, åla, rulla, balansera, springa, hoppa, klättra, kasta – fånga
 • Arbeta med att befästa olika matematiska delar som ex. volym, area-omkrets, multiplikationstabeller med mera
 • Arbeta med slöjd
 • Arbeta med språk som exempelvis: Skapa dikter i svenska/engelska, öva på ordklasser och samla stavelser och mycket mer
 • Leta och undersöka småkryp
 • Lekplatsens fysik på en lekplats
 • Skapa och undersöka tekniska lösningar
 • Arbeta med kemiundersökningar
 • Besöka historiska platser, arbeta med olika samhällskunskapsuppgifter och mer
 • Arbeta med hållbar utveckling

I princip kan man arbeta med allt ämnesinnehåll utomhus helt eller delvis.

Mer om utomhuspedagogik och rörelse i skolan

Är du intresserad av mer information eller läsa mer om utomhuspedagogik och rörelse i skolan har vi listat några bra tips samt aktörer i länet som är verksamma inom utomhuspedagogik och tar mer än gärna emot din klass.

 • Naturum Tåkern
  Naturum Tåkern erbjuder naturvägledning för skolklasser och fortbildning för lärare. Boka ett besök
 • Linköpings Naturcentrum
  På Naturskolan brinner för ett platsbaserat lärande där hållbar utveckling är ett viktigt fokus. Besökarna ska få möta naturen på ett lekfullt och undersökande sätt. Naturskolan bedrivs enligt Naturskoleföreningens koncept med utomhuspedagogik som plattform samtidigt som vi tar avstamp i läroplanerna.
 • Centrum för naturvägledning
  Naturvägledning handlar om att bidra till att deltagaren utvecklar sin egen relation till naturen och kulturlandskapet. Målet kännetecknas av en kombination av lärande och positiva upplevelser hos deltagaren samt stimulans av besökarens tänkande. Naturvägledning är mer kommunikation än information.
 • Generetion Pep
  PepSkola ger skolor stöd i arbetet med att införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På pepskola.se får skolor på ett systematiskt sätt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Verktygen är utvecklade i samarbete med skolor och forskare.
 • Rörelsesatsningen i skolan
  Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.
 • Utenavet 
  Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet sprider kunskap och inspiration om utomhu­spedagogik och naturvägledning och verkar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning.