Visa naturen

I vårt offentliga uppdrag ingår att värna, vårda och visa naturen. Vi värnar genom att skapa naturreservat och andra skydd av naturen. Vi vårdar genom att se till att betesdjur betar ängar och hagmarker, vi röjer sly och frihugger ekar, vi återskapar skogsbränder som förr var ett naturligt inslag i skogen – och mycket mer. […]