Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Visa naturen

I vårt offentliga uppdrag ingår att värna, vårda och visa naturen. Vi värnar genom att skapa naturreservat och andra skydd av naturen. Vi vårdar genom att se till att betesdjur betar ängar och hagmarker, vi röjer sly och frihugger ekar, vi återskapar skogsbränder som förr var ett naturligt inslag i skogen – och mycket mer. Men vi måste också visa och berätta om all den värdefulla natur som finns i Östergötland, och varför den behöver skyddas och skötas.

Östergötlands natur- och kulturguidningar finns för att visa Östergötlands värdefulla natur och kultur. Du får möta en personlig guide, en naturvägledare, och tillsammans upplever vi landskapet och dess växter, djur och svampar omkring oss, med alla sinnen. Naturen upplevs bäst på plats. Vi pratar om varför landskapet ser ut som det gör, vilken roll människan har och framför allt vad naturen betyder för oss. Hur ska vi bete oss, och hur tar vi på bästa sätt tar hand om naturen för att bevara arter och naturtyper.

Genom att få egna upplevelser och erfarenheter skapas känsla för naturen. Med kunskap och känsla väcks viljan att ta hand om den natur som vi lever i och av. Vi kan fatta rätt beslut för att få en hållbar framtid för oss, våra barn och deras barn.