Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Upptäck naturen i Östergötland

Nu finns utflyktsguiden "Upptäck naturen i Östergötland" att hämta på turistbyråar i Östergötland, samt på naturum Tåkern och naturum Sommen. Länsstyrelsen Östergötland har producerat en guide över ett urval av naturområden som är värda att besöka.

Nu finns utflyktsguiden ”Upptäck naturen i Östergötland” att hämta på turistbyråar i Östergötland, samt på naturum Tåkern och naturum Sommen.

Länsstyrelsen Östergötland har producerat en guide över ett urval av naturområden som är värda att besöka. Det är främst naturreservat, kulturreservat och naturnära kulturmiljöer som Länsstyrelsen förvaltar. Vi har valt ut platser från alla länets kommuner och från de flesta olika naturtyper som finns i vårt variationsrika län.

Vi har arbetat för att skapa en guide till naturen som vi hoppas ska kännas lockande för många, och särskilt de som sällan kommer i kontakt med naturen. I guiden får man lära sig mer om djur, växter och svampar som finns i reservaten, och om natur- och kulturhistoria. Vi berättar lite om vad man kan och får göra och ger tips på service, tillgänglighet och aktiviteter.

Med hjälp av till exempel symboler och kartor ska guiden vara till hjälp för att förstå om besöksmålet är anpassat för dig, till exempel utifrån intresse eller andra behov av service.

Guiden kommer att distribueras kostnadsfritt via turistbyråer och naturum, men också användas inom vårt uppdrag att nå de regionala friluftsmålen bland annat.

Guiden ska vara ett komplement till den information vi redan har, till exempel på våra webbsidor för Besöksmål och Naturguidningar, men genom att erbjuda den kostnadsfritt på nya arenor nå ut även till de som inte aktivt söker upp information.

Arbetet har haft perspektiv från flera enheter på natur-, kultur- och friluftsområdet och tar avstamp i vårt arbete med friluftsliv, naturvägledning, förvaltning av reservat och också perspektiv på olika typer av skydd för naturen.