Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Satsning på skyltning för att utveckla Östgötaleden

Intresset för vistas i naturen och att vandra på Östgötaleden har ökat de senast åren och förstärks ytterligare av pandemin. Därför satsar Region Östergötland stort på att stärka kvaliteten på leden.

Intresset för vistas i naturen och att vandra på Östgötaleden har ökat de senaste åren och förstärks ytterligare av pandemin.

– Vi ser en positiv explosion av intresse  nu när många väljer naturen framför annan fritidssysselsättning. Naturen fyller en viktig funktion för folkhälsan när andra fritidsintressen inte kan bli av. Intresset för vandring och naturturism kan även gynna många besöksnäringsföretag. Därför satsar vi nu stort på att stärka kvaliteten på leden, säger Eva Andersson, ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland.

Leden utrustas nu med:
Nya vägvisningsskyltar som talar om hur långt det är till delmål och slutmål, till nästa rastplats eller toalett etc.
Nya informationsskyltar vid etappstart-/mål med kartor över etappen och information om allemansrätt, lokal info om kollektivtrafik, SOS info etc.
Besöksvärdet ska även utvecklas med information om spännande lokal historia och kulturarv utefter leden. Satsningen finansieras med medel från EU:s Landsbygdsprogram och Region Östergötland som är huvudman för Östgötaleden. Insatserna  genomförs i samverkan med kommuner och föreningsliv.

Östgötaleden erbjuder drygt 150 mil vandringsled i hela Östergötland. Leden bjuder på fantastiska möjligheter till varierade natur- och kulturupplevelser genom Östergötlands vackra landskap. Du kan följa leden i djupa mosskogar och bergig vildmark, genom eklandskap, över den böljande östgötaslätten, längs Vätterns kust och i vacker skärgårdsmiljö. Östgötaleden går genom och i anslutning till många naturreservat. På Östgötaledens hemsida www.ostgotaleden.se finns en digital karta, ledbeskrivningar och vandringstips.

Region Östergötand satsar stort på nya vägvisningsskyltar och informationsskyltar längs Östgötaleden.