Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar & friluftsevenemang

Upptäck Östergötlands natur

Östergötlands natur- och kulturguidningar
& friluftsevenemang

Friluftslivets år är igång!

I år drar Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv igång Friluftslivets år. Under parollen Luften är fri! vill de inspirera folk att ta sig ut i naturen. Målet med projektet är fler ska hitta ut men också bibehålla intresset med friluftsliv och utevistelse. Projektet riktar sig särskilt till dig som är ovana att vistas i den svenska naturen. Men även du som är van att vara ute kommer hitta spännande aktiviteter. Det kommer finnas något för alla, oavsett ålder, erfarenhet och funktionsnedsättning!

Under 2020 har naturen blivit allas nya mötesplats och intresset för naturen och friluftsliv har ökat. Det märks till exempel på de platser där Länsstyrelsen mäter antalet besökare med besöksräknare.

Vi har sett en markant ökning. Antalet som söker information kring friluftsliv har ökat under året, och vi ser det också genom fyllda parkeringar och papperskorgar, säger Maria Flink. Luften är Fri är ett projekt som inte bara syftar till att få fler människor att prova friluftsliv, utan även att nå ut till nya grupper, till exempel ovana friluftsbesökare. Ovan kan man vara på olika sätt. Man kan vara ovan att vara utomhus, van att vara i naturen men ovan i den svenska naturen. Man definierar själv om man är ovan eller inte, förklarar Maria.

Maria flink, friluftsstrateg på länsstyrelsen

Det finns bara positiva effekter med friluftsliv. Du får frisk luft, rörelse och avkoppling av att vara ute i naturen. Det ger också positiva effekter på hälsan, säger Maria Flink, friluftssamordnare på Länsstyrelsen i Östergötland

Från Länsstyrelsens håll, och uppmaningen till de aktörer som samverkar i länet, är att tänka brett. Vi måste söka upp de ovana i andra kanaler än där vi brukar, säger Maria. Luften är fri har också en webbsida med samma namn där hela årets planering över hela landet finns samlad i en aktivitetskalender, där alla arrangörer kan lägga upp sin aktivitet inriktad på olika målgrupper. Även här på hemsidan, naturguidning.se, finns en kalender med aktiviteter som sker här i Östergötland. Att nå de som redan är intresserade är lätt, de söker  själva upp information och aktiviteter. Men för den som inte brukar ge sig ut i naturen finns det många hinder att övervinna. Ett av hindren för många ovana är att de inte vet var de kan utöva friluftsliv. Genom att visa på bra områden och aktiviteter skapar det möjligheter för fler att hitta ut, säger Maria.

För att nå ovana besökare, där bland barn i årskurs 4-6 samt personer med utländsk bakgrund, sker samverkan med aktörer som vanligtvis når målgruppen. Projektet innefattar ett stort antal aktörer som samverkar med varandra, däribland Länsstyrelserna. I Östergötland ingår kommunerna, Region Östergötland och olika friluftsorganisationer, turistföretag och idrottsföreningar, säger Maria.

Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för att samordna friluftsfrågorna i länet och ser Friluftslivets år som ett bra initiativ för att nå ut till aktörer och allmänheten. Maria Flink, friluftsamordnare i Östergötland, nämner utöver hälsofördelar att vi också värnar mer om naturen ju mer vi är ute i den. Under rådande samhällssituation är en tur i naturen också ett passande alternativ.

För mer information om projektet Luften är Fri besök: www.luftenarfri.n