Östergötlands natur- och kulturguidningar
Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Reduktionsfiske i Hargsjön Mjölby

Under september, datum och tid ej bestämt.

Hargsjön har genom åren haft problem med algblomning och dålig vattenkvalitet. 2021 startades ett projekt där sjön reduktionsfiskats för att förbättra kvaliteteten. Reduktionsfiske innebär att s.k. vitfisk, såsom braxen och mört, fiskas i stor skala. Dessa fiskar rör upp näring i bottensedimenten vilket ökar algtillväxten. Under 2021 och 2022 har sammanlagt 22 ton vitfisk fiskats, och vattenkvaliteten upplevs av många som kraftigt förbättrad. Projektet är finansierat av LOVA-bidrag från länsstyrelsen samt medel från Mjölby kommun.

Ett nytt fiske planeras till september, välkommen för att se och höra mer om hur fisket går till. Datum är ännu inte bestämt, du som anmäler dig kontaktas när tidpunkt är bestämd.

Arrangör

Mjölby kommun, Miljökontoret

Kontakt och anmälan

Miljökontoret

E-post: miljo@mjolby.se

Telefon: 010 234 5230 (växel)

Bra att veta

Eftersom datum ännu inte är bestämt behöver du anmäla dig innan.

Hitta hit: Från Mjölby, kör väg 593 mot Västra Harg ca 5 km. Sväng vänster mot Bosgårds villaområde. Mindre antal parkeringsplatser vid badplatsen.

Statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Datum

sep 01 2024

Tid

All Day

Etiketter

Barn och familj,
Djur växter svampar,
Ekologi och naturvård,
Ungdom

Platser

Mjölby
Kategori

Arrangör

Mjölby kommun
Mjölby kommun
Telefon
010-234 50 00
E-post
miljo@mjolby.se