Östergötlands natur- och kulturguidningar
Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Guidning i Genbanken om rödlistade växter i Östergötland

På Naturcentrum i Linköping finns sedan 17 år tillbaka en genbank med syfte att visa upp och bevara Östergötlands sällsyntaste växter. Bo Antberg, grundare och koordinator för GRÖ demonstrerar de drygt 80 arter som finns i odling och berättar om arbetet att bevara dem för framtiden i samarbete med NordGen. Guidningen är ett samarrangemang mellan Östergötlands Naturalhistoriska Förening (ÖNF) och Linköpings kommun. Har du frågor om evenemanget kontakta Bo Antberg bo.antberg@telia.com, 070-7906933 

DATUM & TID

Tisdag 4 juni, kl 18.00-20.00

PLATS: Linköpings Naturcentrum, visningsträdgården. Samling utanför Naturcentrum.

ARRANGÖR: Östergötland Naturalhistoriska förening (ÖNF) och Linköpings kommun

KOMMUN: Linköping

Foto: Calluna AB





Datum

jun 04 2024

Tid

18:00 - 20:00

Mer info

Läs mer

Etiketter

Djur växter svampar,
Ekologi och naturvård,
Kollektivtrafik finns,
Tätortsnära

Platser

Linköping
Kategori

Arrangör

Linköpings kommun, Östergötlands Naturalhistoriska förening
Läs mer