Östergötlands natur- och kulturguidningar
Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Fladdermussafari i naturreservatet Motala ströms ravin  

Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en spännande guidning vid det nya naturreservatet Motala ströms ravin. Vi har chans att komma i närkontakt med flera arter av fladdermöss! Utanför Ljungsbro finns Linköpings enda djungelreservat. Eller egentligen är det en ravin med frodig lövskog, men känslan är att du hamnat i djungeln. Ravinen är bevuxen av en artrik blandlövskog. Skogen är hem för många sällsynta och hotade arter av fåglar, fladdermöss, fjärilar, snäckor, musslor, mossor, lavar och svampar. Reservatet är ganska krävande att besöka med sina branta sluttningar och täta lövskogar. För att underlätta besöket finns en vandringsled.

Har du frågor om evenemanget kontakta Håkan Ignell; hakan.ignell@calluna.se , telefon 010-303 91 30  

DATUM & TID

Onsdag 21 augusti 21.00-22.30 

PLATS: Naturreservatet Motala ströms ravin, Ljungsbro. Samling på parkeringen vid naturreservatet Jakobslundsvägens förlängning nära OG Svenssons väg. Skyltat i Ljungsbro.

ARRANGÖR: Linköpings kommun

KOMMUN: Linköping

Foto: Håkan Ignell

Datum

aug 21 2024

Tid

21:00

Mer info

Läs mer

Etiketter

Djur växter svampar,
Ekologi och naturvård,
Kollektivtrafik finns,
Svår terräng,
Tätortsnära,
Ungdom

Platser

Linköping
Kategori
Läs mer