Östergötlands natur- och kulturguidningar
Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Fladdermussafari i Motala Ströms ravin

Följ med fladdermusexperten Håkan Ignell på en spännande guidning vid det nya naturreservatet Motala ströms ravin. Vi har chans att komma i närkontakt med flera arter av fladdermöss! Utanför Ljungsbro finns Linköpings enda djungelreservat. Eller egentligen är det en ravin med frodig lövskog, men känslan är att du hamnat i djungeln. Ravinen är bevuxen av en artrik blandlövskog. Skogen är hem för många sällsynta och hotade arter av fåglar, fladdermöss, fjärilar, snäckor, musslor, mossor, lavar och svampar. Reservatet är ganska krävande att besöka med sina branta sluttningar och täta lövskogar. För att underlätta besöket finns en vandringsled

Arrangör: Linköpings kommun

Anmälan: ingen

Samling: kl. 21:30, Ljungsbro, Jakobslundsvägens förlängning när OG Svenssons väg. Skyltat i Ljungsbro.

Datum

jun 14 2023
Expired!

Tid

21:30

Mer info

Läs mer

Etiketter

Djur växter svampar,
Kollektivtrafik finns,
Svår terräng,
Tätortsnära

Platser

Linköping
Kategori