Östergötlands natur- och kulturguidningar

Friluftslivet år 2021

Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Östergötlands natur- och kulturguidningar

–  friluftslivet år 2021

Öka tiden utomhus – för lärande och lek, hälsa och välbefinnande

Vi har alla ”stenåldermänniskans rörelsebehov” med oss in i en alltmer stillasittande framtid

Kom till Linköpings Naturcentrum och lär dig mer om detta. Vi välkomnar dig på lördagen den 16 oktober kl. 10.00 – 14.00

Möt fyra olika perspektiv kring lärande, lek, hälsa och välbefinnande med den gemensamma nämnaren att vi fokuserar på att vara utomhus.

Anders Szczepanski, Dr. (Ph.Lic), ass prof., Senior Advisor in Outdoor Education och varit verksam som föreståndare vid Nationellt Center för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings Universitet lyfter vikten av att alla sinnen behövs för ett ökat välbefinnande och lärande. I hans workshop får du ta del av lektionsupplägg som kan genomföras på förskolegårdar, skolgårdar, i parker och på gröna refuger i närmiljön. Tillsammans arbetar vi med kreativa arbetsformer, kunskap i handling och reflektion utifrån kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – att gripa för att begripa.

Mickaela Thilly, Naturskolepedagog och lärare på Linköpings Naturcentrum, fokuserar på lekens betydelse för lärande, hälsa och välbefinnande. Du kommer få ta del av hur leken påverkar vår inlärning. Vi tar avstamp i det lilla barnets utforskande lek och leker vidare upp i åldrarna. Vi undersöker behovet av att leka för att lära.
Peter Ericsson, ägare av förskolan Hackspetten och hundförare, visar på hur viktig hunden kan vara för relationer och därigenom skapa ökade möjligheter till hälsa och välbefinnande. Tillsammans med Buster och Peter får du ta del av vad de gör tillsammans i deras arbete. Busters uppgift är att finnas till som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och avledning för alla åldrar. Vi kan jobba med allt från förbättrad finmotorik till att skapa sammanhang och mening med livet.

Paul Silfverstråle, grundaren av EVO-training, visar vägen till ökad hälsa, välbefinnande och kroppens lärande genom ekologisk träning. Ett ekologiskt synsätt innebär att individen är en del av sin omgivning, såväl den sociala gruppen som sin närmiljö – habitatet. Vilka rörelser är vi – Homo Sapiens – gjorda för?

Läs mer om seminariet på www.linkopingsnaturcentrum.se/naturskola eller www.outdoorlearning.se

Länk till anmälan: https://forms.office.com/r/m4gNZUW0Rw sista anmälningsdag fredagen den 8 oktober. Begränsat antal platser

Datum

okt 16 2021

Tid

10:00 - 14:00

Etiketter

Friluftslivets år

Arrangör

Linköpings Naturcentrum
Telefon
013-20 62 68
E-post
linkopingsnaturcentrum@calluna.se
Webbplats
https://linkopingsnaturcentrum.se/

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.